Oferta


Biuro Rachunkowe ,,KOMA” to profesjonalna firma oferująca usługi w zakresie:

 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych– zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont / pełna księgowość /
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Sporządzanie rejestrów i deklaracji JPK-Vat
 • Prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • Prowadzenia spraw kadrowo- płacowych / umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i listy płac
 • Sporządzania miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych
 • Sporządzania i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych Urzędów
 • Prowadzenia wszelkich rozliczeń i korespondencji z ZUS-em
 • Opracowywania zakładowych planów kont
 • Sporządzania wniosków kredytowych i analiz finansowych
 • Udzielania pomocy przy uruchamianiu podmiotów gospodarczych
 • Reprezentowania przed Urzędami Skarbowymi
 • Pomocy w uzyskaniu szkolenia BHP

Za podpisaniem umowy z Biurem Rachunkowym ,,KOMA” przemawiają następujące argumenty:

Prowadzenie rzetelnej księgowości dostarcza kierownictwu każdego podmiotu gospodarczego, niezbędnych informacji do dalszego zarządzania swoją firmą. Zagadnienia z księgowości wymagają specjalistycznej wiedzy. Często brak kwalifikacji i doświadczenia skutkować będzie popełnianiem błędów, które mogą spowodować bardzo poważne straty finansowe. Nie zawsze zatrudnianie własnych pracowników do prowadzenia u siebie księgowości jest ekonomicznie uzasadnione. Biuro Rachunkowe zatrudnia wyspecjalizowanych fachowców zdolnych do rozwiązywania choćby nawet najbardziej złożonych problemów księgowych, podatkowych czy kadrowych. Zdarza się także, że zatrudnieni w firmach księgowi potrzebują pomocy w organizowaniu księgowości lub księgowaniu nietypowych zdarzeń gospodarczych i mają wiele wątpliwości związanych z rozliczaniem podatków. W takich przypadkach możecie Państwo liczyć na naszą pomoc. Zawsze będziemy służyć naszą wiedzą i umiejętnościami.

Bardzo ważne jest również to, że:

Biuro Rachunkowe nigdy nie weźmie zwolnienia lekarskiego!

Idea wykorzystania sieci Internet do sprawnego, szybkiego i bezpiecznego przesyłania danych w formie dokumentów elektronicznych wkracza coraz powszechniej do różnorodnych form życia gospodarczego i społecznego. U jej podstaw leżą dwie istotne cechy świadczące o celowości tej formy korespondencji: Wygoda i Bezpieczeństwo.

Już z doświadczenia wiemy, że Internet oszczędza nasz czas. Dotychczas przeznaczany był na przygotowanie dokumentów papierowych, jak również na osobiste wizyty w ZUS lub czynności związane z nadawaniem i odbiorem klasycznych przesyłek pocztowych. Teraz dokumenty wysyłamy drogą elektroniczną i tą samą otrzymujemy natychmiast potwierdzenie jego odbioru,

Dodatkowym atutem jest możliwość archiwizowania i przechowywania w formie elektronicznej dokumentów wysyłanych i potwierdzeń ich odbioru. Dzięki temu istnieje możliwość łatwego i szybkiego odtworzenia dotychczasowej korespondencji, np. w przypadku sporów dotyczących jej przebiegu.

Przekaz elektroniczny prowadzi do usprawnienia całej procedury ubezpieczeniowej i podatkowej. Informacje przekazywane za naszym pośrednictwem zostają niezwłocznie przyjęte, przetworzone i zarejestrowane w ZUS, Urzędzie Skarbowym i GUS.

Nie mniej ważną cechą świadczącą o korzyściach stosowania elektronicznej wymiany dokumentów jest ich bezpieczeństwo. Wykorzystane w systemie mechanizmy zapewniają bezpieczeństwo przesyłanej korespondencji i oparte są na powszechnie akceptowanych i stosowanych rozwiązaniach. To wszystko sprawia, że dokumenty wysyłane są w sposób poufny.